Yoga Zuidoost

inschrijven

Geef je op via de website of stuur een email naar: yogapraktijk@live.nl (gelieve niet het 06-nummer te gebruiken). Vermeld je naam, adres en telefoonnummer. Geef ook aan welk dag/tijd je voorkeur heeft. Wil je in september beginnen, wacht dan niet te lang met inschrijven: de groepen lopen snel vol omdat de meeste mensen na de zomervakantie gewoon weer doorgaan. Er komen daardoor vaak maar een paar plaatsen vrij.

lesgeld

blok 1 september - december 2020

blok van 11 lessen: € 125,-
losse les/les per keer: € 14,-
2 proeflessen: € 15,-

betaalwijze

Alleen contant bij eerste les.

inhalen gemiste lessen

Kan altijd op de andere avond of ochtend.

© sept 2020 Isabel Huigen